Arş. Gör. Dr. Ayça ÇEBİ

 • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
 • http://abs.trabzon.edu.tr/aycacebi
 • Dahili: 1225 E-posta: aycacebi@trabzon.edu.tr

Arş. Gör. Muharrem AYDIN

Öğr. Gör. Gülbahar Merve ÇAKMAK ŞILBIR

Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ ÖNLER

 • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
 • http://abs.trabzon.edu.tr/yesimaktas
 • Dahili: 1236 E-posta: yesimaktas@trabzon.edu.tr

Öğr. Gör. Ecenaz ALEMDAĞ

Öğr. Gör. Merve AYDIN

 • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
 • http://abs.trabzon.edu.tr/merveaydin
 • Dahili: 1236 E-posta: merveaydin@trabzon.edu.tr

Öğr. Gör. Hasan Yiğit CEBECİ

Öğr. Gör. Ayşe PAK

 • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
 • http://abs.trabzon.edu.tr/aysepak
 • Dahili: E-posta: aysepak@trabzon.edu.tr

Şef Sait SEVİM

 • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
 • 0462 455 1261
 • sait.sevim@trabzon.edu.tr