Menü Kapat

Toplumsal Katkı

ONLINE SEMİNERLER
  • Uzaktan eğitim süreciyle ilgili öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer paydaşlar için kapsamlı içeriğe sahip webinerler düzenlenmektedir.
  • Webinerler farklı üniversitelerde alanında uzman akademisyenler tarafından verilmektedir.
  • 2019-2020 Bahar Dönemi: 6; 2020-2021 Güz dönemi: 12; toplam: 18 webiner düzenlenmiştir. Webinerlerin toplam katılımcı sayısı yaklaşık 3000’dir.
  • Webiner bilgilerine  https://akademi.trabzon.edu.tr/ web adresinden erişilebilir.