Menü Kapat

UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ

Genel Açıklama

İstatistik; sayısal verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması için gerekli yöntemlerin geliştirilip uygulanması ile uğraşan ve sonuçta verilerden gidilerek bulunan olasılık deyimleri ile objektif karar vermede önemli rol oynayan bir yöntemler bilimidir. Bu kursta, uygulamalı temel istatistik eğitimi konusuna bilgi paylaşımı yapılacaktır. Bu kapsamda nicel veri yapısının tanımlanması, veri yapısına uygun analiz yönteminin belirlenmesi, uygulamalı olarak nicel veri analizinin yapılması ve son olarak elde edilen nicel sonuçların raporlandırılması konusunda paylaşımlar yapılacaktır.

Yüksek lisans tezi, doktora tezi, dönem içi projeler ve akademik çalışma yapanlar, anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenler, şirketlerinde istatistiksel raporlar yazanlar ve istatistik ile veri analizi yapmak isteyenler bu eğitime katılabilir.

Kursa katılım için son başvuru tarihi 30 Mart 2020 ve başvurular sayfanın alt bölümündeki başvuru formundan yapılacaktır.
Katılımcılara kesin kayıt için başvuruda belirttikleri iletişim bilgileri aracılığıyla bildirim verilecektir.
Kurs ücretinin ödenmesi ve kesin kayıt işleminin yapılma tarihi 30 Mart - 06 Nisan 2020 tarihleri arasındadır.
10 kişi ve üzerindeki grup katılımlarında %10 indirim yapılmaktadır.

Kursun başlangıç tarihi 06 Nisan 2020'dir.

Eğitimler, haftada 4 saat yüz yüze, 2 saat çevrimiçi olacak şekilde haftalık 6 saat, toplamda ise 48 saat olarak planlanmıştır.

Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimimizin hedef kitlesi;

 • Yüksek lisans tezi, doktora tezi, dönem içi projeler ve akademik çalışma yapanlar,
 • Anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenler,
 • Ölçme ve değerlendirme alanında çalışmalar yapanlar,
 • İş hayatında istatistiksel raporlar yazanlar ve istatistik ile veri analizi yapmak isteyenler,
 • Alanla ilgili ilgi ve merakı olanlardır.

Katılım için herhangi bir önkoşul/ön yeterlilik şartı yoktur. Ancak katılımcıların, eğitimlere kişisel bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir.

Eğitimler, haftada 4 saat yüz yüze, 2 saat çevrimiçi olacak şekilde haftalık 6 saat, toplamda ise 48 saat olarak planlanmıştır. Eğitimler hafta içi katılımcıların talebi göz önünde bulundurularak belirlenecek iki günde 17:00-19:00 saatleri arasında yüz yüze (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Stüdyolarında) gerçekleştirilecektir.

Eğitim İçeriği

1.Hafta:
• İstatistiğe Giriş
• İstatistikle ilgili temel kavram ve yaklaşımlar
• SPSS paket programının kurulumu ve arayüz tanıtımı
• Nicel Veri Analizine İlişkin Temel Kavramlar
• Değişken kavramı
• Ölçek ve ölçek türleri
• Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değer
• Standart sapma, z puanı
• Çarpılık ve basıklık

2.Hafta:
• Veri Girişi ve Verilerin Analiz için hazırlanması
• Verilerin tanımlanması
• Verilerin girilmesi
• Kayıp veri
• Yeniden kodlama işlemi
• Değişken değeri hesaplama işlemi
• Veri setinin filtrelenmesi işlemi
• Verilerin Normalliğinin Test Edilmesi
• Normalliğin önemi
• Merkezi eğilim ölçüleri ile normalliğin kontrolü
• Çarpıklık ve basıklık katsayılarına göre normalliğin kontrolü
• Normallik testleri
• Normalliğin sağlanmadığı durumlar için dönüşüm seçenekleri

3.Hafta:
• Betimsel Veri Analizi
• Yüzde ve Frekans
• Çapraz tablo
• Grafikler
• İki Ölçüme İlişkin Ölçüm Sonuçları Arasındaki İlişkiyi İnceleme
• Basit doğrusal korelasyon
• Kısmı korelasyon

4.Hafta:
• Bir Gruba Ait Tekrarlı Ölçümlerin Karşılaştırılması
• İlişkili Örneklemler için t testi
• Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

5.Hafta:
• İki Farklı Grubun Ortalamalarının Karşılaştırılması
• İlişkisiz Örneklemler için t testi
• Mann-Whitney U testi

6.Hafta:
• İkiden Fazla Grubun Ortalamalarının Karşılaştırılması
• İlişkisiz Örneklemler için tek yönlü varyans analizi
• Kruskal-Wallis testi

7.Hafta:
• Bir Değişken ile İlişkisi Olan Bir/Bir Dizi Değişkendeki Değişimlerin İncelenmesi
• Basit Doğrusal Regresyon
• Çoklu Doğrusal Regresyon

8.Hafta:
• Bir Ölçme Aracının Yapısal Özelliklerini Belirlemek
• Açımlayıcı Faktör Analizi

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri elden veya e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kursa katılım için son başvuru tarihi 30 Mart 2020 ve başvurular sayfanın alt bölümündeki başvuru formundan yapılacaktır.
Katılımcılara kesin kayıt için başvuruda belirttikleri iletişim bilgileri aracılığıyla bildirim verilecektir.
Kurs ücretinin ödenmesi ve kesin kayıt işleminin yapılma tarihi 30 Mart - 06 Nisan 2020 tarihleri arasındadır.

Kesin kayıt sırasında istenen belgeler;

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- Kurs ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Banka-Hesap Bilgileri

Banka: Vakıflar Bankası

  • Banka Hesap Adı:  Trabzon Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Vakıflar Bankası (Akçaabat Şubesi) 
  • IBAN No: TR87 0001 5001 5800 7308 5419 46

   

 • *Dekontun açıklama kısmına "Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası ve UZEM, Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi Bedeli" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.Örnek:

  Ad Soyad, 11111111111
  UZEM, Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi” Kurs Bedeli

1-Belgelerinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Trabzon Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi F Blok 3. Kat Fatih Kampüsü

Tel: (0462) 455 1261 - (0462) 455 1232

2.Belgelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Mail içeriğine Adınızı Soyadınızı ve Katıldığınız Kursu yazınız.
Belge gönderebileceğiniz e-posta adresi :uzem@trabzon.edu.tr

*Belgelerinizi gönderdikten sonra 2 gün içerisinde size dönüş yapılmaz ise lütfen belgelerinizin ulaşıp/ulaşmadığını teyit ediniz.

Kurs için son başvuru tarihi: 30 Mart 2020

Kurs ücretinin yatırılması ve kesin kayıt tarihi: 30 Mart - 06 Nisan 2020

Kursun başlangıç tarihi: 06 Nisan 2020

Eğitim Süresi : 48 Saat

Eğitim Ücreti : 450 TL (10 kişi ve üzerindeki grup katılımlarında %10 indirim yapılmaktadır.)

Eğitmen :Dr. Ayça ÇEBİ

Sertifika Başvuru Formu