Menü Kapat

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Genel Açıklama
Bu kurs TURSAB, Trabzon Kent konseyi ve Trabzon Üniversitesi  iş birliği ile hazırlanmış olup sadece seyahat acentası çalışanlarına açıktır. Eğitimler haftalık çevrimiçi olmak üzere 4 saat ve toplamda 16 saattir. Dersler Pazartesi- Çarşamba 19:00 ile 21:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir. Kişilerarası İletişim kurs programını bitiren bireyler, turizm sektöründe misafirlerle iletişimin önemini kavraması, iletişim yöntemlerini öğrenmesi  ile birlikte;
  • Etkili ve doğru iletişim becerileri kazanır
  • İletişimi etkileyen toplumsal ve psikolojik faktörleri tanır
  • Sözlü ve sözsüz iletişim unsurları hakkında bilgi sahibi olur
  • Beden dilini analiz edebilir ve ikna edici iletişim tarzı süreçlerini öğrenir
  • Dijital medya araçlarını iletişim kurallarına uygun şekilde kullanır.

Kişilerarası İletişim  Konuları

1. Kişilerarası İletişimi Etkileyen Faktörler
  A. Toplumsal Faktörler
  B. Sosyo-demografik faktörler
  C. Akrabalık-hemşehrilik ve tanışıklık
  D. Kültürel farklılaşmalar
  E. Din
  F. İdeoloji (siyasi görüş)
  G. Stres
2. Sözlü iletişim, konuşma, sözlü iletişimi bozan
nedenler ve dinleme
  A. Konuşma
a. Konuşmanın öğeleri
b. Olumlu dil kullanımı
c. Selamlama sözcüklerinin etkinliği
  B. Dinleme
a. Aktif dinleme
b. Pasif dinleme
c. Etkili dinlemeye engel olan faktörler
3. Sözsüz iletişimin özellikleri ve çeşitleri
  A. Sözsüz iletişimin özellikleri
  B. Sözsüz iletişimin çeşitleri
a. Beden dili (kinesics)
b. Ses çeşitliliği (paralanguage)
c. Fiziksel görünüş
d. Dokunma (haptics)
e. Mesafe ve mekan kullanımı
f. Zaman (chronemics)
g. Yönlendirilebilen objeler-nesneler
h. Sessiz iletişim: Susma
i. İkna edici iletişim
j. Katılım çağı ve dijital iletişim
k. Duygusal zekâ Empati ve ben dili

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, her bir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri elden veya e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- Acentada çalıştığını gösterir belge

3-E-mail

1-Belgelerinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Trabzon Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi F Blok 3. Kat Fatih Kampüsü

Tel: (0462) 455 1261

2.Belgelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Mail içeriğine Adınızı Soyadınızı ve Katıldığınız Kursu yazınız.
Belge gönderebileceğiniz e-posta adresi :uzem@trabzon.edu.tr

*Belgelerinizi gönderdikten sonra 2 gün içerisinde size dönüş yapılmaz ise lütfen belgelerinizin ulaşıp/ulaşmadığını teyit ediniz.

Eğitim Tarihi : 01.02.2021 - 24.02.2021

Eğitim Süresi : 4 Hafta

Eğitim Ücreti : Ücretsiz

Eğitmen : ....