Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kürşat ERÜMİT

  • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
  • http://abs.trabzon.edu.tr/kerumit
  • kerumit@trabzon.edu.tr / +90 462 4551232

Merkez Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Alper ŞİMŞEK

Merkez Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Temel KÖSA

  • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
  • http://abs.trabzon.edu.tr/temelkosa
  • temelkosa@trabzon.edu.tr / +90 462 455….