Menü Kapat

Ekibimiz

 • Arş. Gör. Dr. Ayça ÇEBİ
 • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
 • http://abs.trabzon.edu.tr/aycacebi
 • aycacebi@trabzon.edu.tr
 • Dahili: 1225

 • Arş. Gör. Muharrem AYDIN
 • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
 • http://abs.trabzon.edu.tr/muharremaydin
 • muharremaydin@trabzon.edu.tr
 • Dahili: ....

 • Öğr. Gör. Gülbahar Merve ÇAKMAK ŞILBIR
 • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335
 • http://abs.trabzon.edu.tr/gmervecakmak
 • gmervecakmak@trabzon.edu.tr
 • Dahili: 1703

 • Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ ÖNLER
 • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
 • http://abs.trabzon.edu.tr/yesimaktas
 • yesimaktas@trabzon.edu.tr
 • Dahili: 1269

 • Öğr. Gör. Merve AYDIN
 • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
 • http://abs.trabzon.edu.tr/merveaydin
 • merveaydin@trabzon.edu.tr
 • Dahili: 1236

 • Öğr. Gör. Hasan Yiğit CEBECİ
 • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
 • http://abs.trabzon.edu.tr/hasanyigitcebeci
 • hasanyigitcebeci@trabzon.edu.tr
 • Dahili: ....

 • Öğr. Gör. Ayşe Banu PAK
 • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
 • http://abs.trabzon.edu.tr/abanupak
 • abanupak@trabzon.edu.tr
 • Dahili: ....

 • Şef Sait SEVİM
 • Trabzon Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 61335 Trabzon/Türkiye
 • sait.sevim@trabzon.edu.tr
 • Dahili:1261