Menü Kapat

DİJİTAL YETERLİK VE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

Genel Açıklama

Bu kursta, dijital çağda dönüşümü hedefleyen katılımcılara dijital yeterliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler verilecektir. Günümüzde dijital teknolojilere sahip olma oranları ve bu teknolojileri kullanım süreleri hızla artmasına rağmen, teknolojinin etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı tartışma konusudur. Bireylerin dijital yeterliklerinin genellikle ofis araçlarını ve sosyal medyayı kullanmakla sınırlı olduğu vurgulanmak; amaca uygun ve doğru şekilde teknolojinin kullanımı konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu bağlamda bu eğitim ile katılımcılara “bilgi ve veri okuryazarlığı”,  “iletişim ve işbirliği”, “dijital içerik geliştirme”, “güvenlik” ve “problem çözme” yeterlik alanında eğitimler verilecektir.

Eğitimin tamamına katılıp, verilen görevlerde/ödevlerde başarılı olan kursiyerlere "DİJİTAL YETERLİK VE DİJİTAL GÜVENLİK EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

Her branştan lisans ya da lisansüstü eğitim alan/mezun ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir. Katılım için herhangi bir önkoşul/ön yeterlilik şartı yoktur. Ancak katılımcıların, eğitimlere kişisel bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir.

Eğitimler, haftada 4 saat yüz yüze, 2 saat çevrimiçi olacak şekilde haftada 6, toplamda 30 saat olarak planlanmıştır. Hafta içi katılımcıların talebi göz önünde bulundurularak ders saatleri belirlenecektir.

Eğitim İçeriği
1.Hafta: Bilgi ve Veri Okuryazarlığı Eğitimi
☑Gerçek ve gerçek ötesi bilgi
☑Bilgi arama stratejileri
☑Farklı kaynaklardan bilgiye erişim
☑Erişilen bilginin geçerliği ve güvenirliği
☑Dijital kaynakların kullanımı ve telif hakları
2.Hafta:
Dijital Ortamlarda İletişim ve İşbirliği Eğitimi
☑Çevrimiçi depolama ve dosyalama araçları
☑Çevrimiçi işbirliğine imkân veren teknolojiler
☑Çevrimiçi ortamlarda iletişime imkân veren teknolojiler
☑Sanal sınıf ve sosyal ağ uygulamaları
3.Hafta:
Dijital Ortamlarda Güvenlik
Bilgi ve veri güvenliği
☑Dijital kimlik ve mahremiyet
☑Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tehditler ve alınabilecek önlemler
☑Bilgisayar ağları ve donanımlara ilişkin tehditler ve alınabilecek önlemler
☑Kişisel verilerin korunması kanunu
4.Hafta:
Dijital İçerik Geliştirme
☑Web 2.0 araçlarının tanıtımı ve dijital içerik geliştirme uygulaması
5.Hafta:
Dijital Ortamlarda Problem Çözme
☑Dijital ortamlarda karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri
Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve eposta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, herbir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri elden veya e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için grekli belgeler;

İndirim Koşulları;

Banka-Hesap Bilgileri
  • Banka:
  • Banka Hesap Adı:  
  • Banka Hesap No:
  • IBAN No:  

*Dekontun açıklama kısmına "UZEM DİJİTAL YETERLİLİK VE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ Kursu Bedeli, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

1-Belgelrinizi aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz.

Trabzon Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi F Blok 3. Kat Fatih Kampüsü

Tel: (0462) 455 1261

2.Belgelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Mail içeriğine Adınızı Soyadınızı ve Katıldığınız Kursu yazınız.
Belge gönderebileceğiniz e-posta adresi :uzem@trabzon.edu.tr

*Belgelerinizi gönderdikten sonra 2 gün içerisinde size dönüş yapılmaz ise lütfen belgelerinizin ulaşıp/ulaşmadığını teyit ediniz.

Eğitim Tarihi : _._.2019 - _._.2019

Eğitim Süresi : 5 Hafta

Eğitim Ücreti : 500 TL

Eğitmen : Dr. Ayça ÇEBİ

Sertifika Başvuru Formu